Katecheza Rodzinna 'Wokół Stołu'

Dobry Pasterz, Psalm 23 (1a, b, c, d)


TEMAT: Dobry Pasterz

 CELE:

Zrozumienie przez dzieci, poprzez zapoznanie się z charakterystyką owcy, na czym polega praca pasterza.

- Zrozumienie jak bardzo kocha i troszczy się pasterz o swoje owce, po to by dzieci w podświadomości  rozpoczęły proces otwierania się na nieskończoność miłości Dobrego Pasterza.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

TEMAT: Przypowieść o Dobrym Pasterzu i Przypowieść o Zaginionej Owcy

CELE:

 • Zapoznanie z przypowieścią, przez którą Pan Jezus objawia nam tajemnicę o sobie i o Jego relacji z nami
 • Bóg przychodzi do nas w  osobie Pana Jezusa, który obdarza nas miłością, która jest zarówno osobistą jak i wspólnotową
 • Boża miłość jest bezwarunkowa
 • Pan Jezus, który zna każdą owce po imieniu inicjuje relację. Daje swoje całe życie dla owiec i za owce. Relacja ta opiera się:
  • na Jego całkowitym oddaniu się nam
  • na słuchaniu jego głosu
  • na naszej wolnej woli, aby odpowiedzieć na jego wołanie
 • Wizualna prezentacja komunii (relacji bezwarunkowego oddania się) oraz grzechu
 • Z Panem Jezusem, Dobrym Pasterzem, możemy być bezpieczni, możemy mu ufać.


MATERIAŁY:

 • Zanim przedstawimy dzieciom materiały, należy im przypomnieć o tym, w jaki sposób wyrażamy swój szacunek do Pisma Świętego. Podczas Mszy Świętej wstajemy, aby słuchać Ewangelii. Materiały nie są tylko zabawkami, są namacalną, uwidocznioną Ewangelią, więc musimy je używać z szacunkiem jaki mamy do Ewangelii.
 • Materiały mają pomóc dziecku w słuchaniu sercem, tak aby pomóc im w budowaniu ich relacji z Bogiem. Staramy się używać słów i zwrotów użytych w Biblii. Musimy być również ostrożni kiedy przemieszczamy figury. Ruchy te są bardzo ważne dla dzieci. Np. Wydawałoby się naturalnym, aby przemieścić kilka owieczek naraz. Tymczasem należy z ostrożnością przemieszczać każdą owieczkę osobno.
 • Po przedstawieniu dzieciom materiału kilka razy, kiedy nauczą się one kluczowych zwrotów, oraz przesuwania figur z szacunkiem, możemy im pozwolić,  aby pracowały z materiałami samodzielnie.
 • Nigdy nie mówimy dzieciom kim są owce ponieważ odbierzemy dziecku radość z jego własnego odkrycia. Dzieci cieszą się głęboko, kiedy same zrozumieją kim naprawdę są owce.
  Czasami dziecko zrozumie od razu kim są owce. Jeżeli jest to nawet na początku naszych rozważań, należy w dalszym ciągu  wejść refleksją głębiej do ich  serduszka. Delikatnie wracamy do detalu przypowieści i zadajemy pytania.
 • Zachęcamy również dzieci, aby przedstawiły na rysunkach to, czego nauczyły się o Dobrym Pasterzu. Kiedy skończą rysować, pytamy „Czy możesz mi powiedzieć co narysowałeś?”
  Notujemy co dziecko powiedziało na rysunku.

Materiały muszą być przedstawione podczas trzech oddzielnych zajęć. Każde zajęcia składają się z następujących części:

a. Opowiadanie historii własnymi słowami
b. Prezentacja materiałów
c. Czytanie wersetów z Biblii
d. Zadawanie pytań, wspólne rozważanie
e. Modlitwa dziękczynna
f. Czas refleksji - w odpowiedzi na Słowo Boże poprzez rysunek


ZAJĘCIA PIERWSZE:

a/b. Dwa tysiące lat temu był ktoś, kto mówił rzeczy, których nikt wcześniej nie opowiadał. Ludzie podążali za nim i go słuchali. Pytali go wiele razy: "Kim jesteś?". Raz odpowiedział, że jest światłością świata, kto podąża za nim nie zbłądzi w ciemności i będzie miał światło życia. Innym razem powiedział, że jest prawdziwym krzewem winnym. Pewnego razu powiedział, że jest Dobrym Pasterzem. Przypuszczam, że podkreślił, że nie jest tylko zwykłym pasterzem, ale DOBRYM Pasterzem. Dobry Pasterz zna każdą owce po imieniu i  woła je, a one znają jego głos i podążają za Nim.

Image

W czasach Pana Jezusa pasterze byli bardzo biedni. Nie mieli pieniędzy i żadnych narzędzi na budowę owczarni z drewna. Więc do zbudowania owczarni używali głazy i kamienie leżące na polach. Nie mieli też narzędzi, aby zrobić bramę, dlatego  spali w nocy w wejściu do owczarni, aby chronić owce.

Image

Dobry Pasterz woła każdą swoją owcę po imieniu, a one podążają za nim, bo znają jego głos. On wyprowadza je na zielone pastwiska. Następnie…

Image

prowadzi je na spokojne wody; i znowu woła każdą po imieniu, a one podążają za nim, gdyż znają jego głos.

Pod koniec dnia, kiedy owce są już syte, pasterz przyprowadza je na noc do owczarni,  by były bezpieczne. I znowu woła każdą po imieniu, a one podążają za nim, gdyż znają jego głos.

Image

c. Możemy zapalić świecę i przeczytać o tym w Piśmie Świętym:

Dobry Pasterz

3b Dobry Pasterz woła  swoje owce po imieniu i wyprowadza je. 4 A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają.
5 Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych».
10b Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości.
11 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.
14 Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają,
15 podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce.
16 Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. (Jan 10)

d. Ciekawa jestem jak czują się owce… mają co jeść i pić?
Jak to się dzieje, że znają głos pasterza?
Ciekawa jestem,  co to znaczy, że Dobry Pasterz daje swoje życie za owce? Czy jest ktoś, kto daje swoje życie za ciebie? Ja znam dwie osoby, które dały całe swoje życie dla mnie; są bezwarunkowym darem dla mnie…
Dobry Pasterz pewnie ma bardzo dużo owiec…Jak to się dzieje, że zna każdą po imieniu?
Ciekawa jestem, co znaczy mieć życie w obfitości?

e. Panie dziękujemy Ci za to, że mamy dom, dach nad głową…
Dziękujemy, że rodzice mają pracę oraz chleb powszedni…
Dziękujemy, że żyjemy w kraju, w którym panuje pokój…
Dobry Pasterzu dziękujemy ci, że troszczysz się o nas i prowadzisz nas…
Panie Jezu, dziękujemy ci, że oddajesz się nam cały bezwarunkowo…
Dziękujemy za…

f. Prosimy dzieci, aby coś narysowały w odpowiedzi na to co usłyszały.

ZAJĘCIA DRUGIE:

    a/b.

             Dobry Pasterz woła każdą swoją owcę po imieniu, a one podążają za nim, bo znają jego głos. On wyprowadza je na zielone pastwiska. Następnie…

Image

prowadzi je na spokojne wody; i znowu woła każdą po imieniu, a one podążają za nim, gdyż znają jego głos. (Zostaw jedną z owiec w wąwozie).

Image

Pod koniec dnia, kiedy owce są już syte, dobry pasterz przyprowadza je na noc do owczarni,  by były bezpieczne. I znowu woła każdą po imieniu, a one podążają za nim, gdyż znają jego głos.

Image

Kiedy liczy owce i widzi, że ma dziewięćdziesiąt dziewięć i że brakuje jednej, wraca  z powrotem, by odnaleźć tą, która się zgubiła.

Image

Woła ją i jej szuka, mimo że jest bardzo późno i jest on bardzo zmęczony, aż wreszcie ona usłyszy jego głos. On ją podnosi i niesie ją na swych ramionach. Oboje czują się zjednoczeni

Image

Przynosi ją z powrotem do owczarni i wszystkie owce się cieszą, bo odnalazła się ta, która się zagubiła.

Jak widać, nie przedstawiamy tym razem Przypowieści o Zaginionej Owcy z moralnego punktu widzenia (Zrobimy to w kwietniu podczas przygotowania do Pierwszej Spowiedzi). Tym razem, w naszej opowieści dzieci słyszą i otrzymują jeszcze jedno przesłanie o nieograniczonej i bezwarunkowej miłości Dobrego Pasterza do owiec.

 

c. Możemy zapalić świecę i przeczytać o tym w Piśmie Świętym:

Zaginiona Owca

4 «Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?
5 A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona
6 i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła"
.

(Łukasz 15)

d. Musi być bardzo trudno słyszeć głos Dobrego Pasterza…pośród hałasu i tylu innych głosów…ciekawe jak to się stało, że jedna owieczka się zgubiła?
Jak się czuła ta owca, samotna, daleko od pasterza?
Jak czuły się inne owce kiedy zobaczyły, że jej nie ma? Na pewno się martwiły, co się z nią stało; czy jest bezpieczna?
Jak się czuł Dobry Pasterz, kiedy zobaczył, że jedna z owiec się zgubiła?
Ciekawe jak on się poczuł, kiedy odpowiedziała na jego wołanie?
Jaka była reakcja innych owiec, kiedy pasterz przyniósł zagubioną owcę do owczarni?           

 e. Panie Boże, dziękujemy Ci za nasza rodzinę, za wszystkich, którzy się o nas troszczą.
Dziękujemy Ci, że mamy siebie nawzajem,
Dziękujemy Ci, że nas kochasz i troszczysz się o nas.

 f. Prosimy dzieci, aby w ciszy coś narysowały w odpowiedzi na to co usłyszały

ZAJĘCIA TRZECIE:

a/b.  Czasami owce podążają za bardzo podobnym głosem, głosem najemnika, który nie troszczy się o owce.

Image

Kiedy wilk nadchodzi,

Image

najemnik ucieka, ponieważ on troszczy się tylko o siebie.

Wilk porywa i rozprasza owce

Image

Dobry Pasterz staje pomiędzy wilkiem i owcą

Image
Image

Dobry Pasterz oddaje swoje życie za owce.

Image

On nie jest zwykłym pasterzem: on jest DOBRYM pasterzem; po trzech dniach zmartwychwstaje.  I znowu woła każdą po imieniu, a one podążają za nim, gdyż znają jego glos.

Image

c. Możemy zapalić świecę i przeczytać o tym w Piśmie Świętym:

Dobry Pasterz

(do czytania z części 1 dodajemy następujące wersy):
12 Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza;
13  dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
 (John 10)

d.
Ciekawa jestem, jak się czuł pasterz, kiedy owce poszły za głosem najemnika?
Jak się czuły owce, gdy najemnik uciekł, a wilk je porywał i rozproszył? Każda z nich osobno, z dala od siebie…
Ciekawa jestem, kto jest silniejszy, wilk czy Dobry Pasterz?

e.
Panie, dziękujemy Ci, że nas chronisz przed wilkiem…
Dziękujemy, że oddałeś za nas swe życie…
Dziękujemy Ci, że nas jednoczysz…
Dziękujemy, że się o nas troszczysz i nas prowadzisz…

f.
Prosimy dzieci aby w ciszy coś narysowały w odpowiedzi na to co usłyszały.

Rozmowa z Rodzicami

(Poniższa informacja jest TYLKO DLA RODZICÓW. Można się nią podzielić z dziećmi stopniowo w przyszłości, NIE TERAZ)

CELE:

 • “Człowiek roztropny słuchając sumienia moralnego może usłyszeć Boga, który mówi” (KKK 1777)

Nasze sumienie ulega zaślepieniu, kiedy nie trwamy w relacji z Bogiem. (KKK 1791)

 • Pismo Święte jest żywym głosem Boga. “PISMO SWIĘTE” jest mową Bożą utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie.  SWIĘTA TRADYCJA, słowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone Apostołom przekazuje w całości ich następcom, by oświeceni Duchem Prawdy, wiernie je w swym nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali” (KKK 81).

Biskupom, w komunii z następcą Piotra, biskupa Rzymu, zostało powierzone zadanie autentycznej interpretacji słowa Bożego (KKK 85).

 • Pan Bóg przemawia do nas również przez ludzi, którzy się o nas troszczą, księży, rodziców, jak również przez wydarzenia w naszym życiu…
 • Ziemskie wartości, takie jak bogactwo, sława i wiedza, mogą być dla nas głosem najemnika.

Najemnikiem może być również “moja wola”, a nie “wola Boża”,  uzależnienia, silne i niechciane uczucia, takie jak strach, złość, zwątpienie.

 • Kościół naucza, że zły istnieje. Bóg odnosi nad nim zwycięstwo poprzez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa (KKK 409,421)


PYTANIA:

Na czym oparta jest nasza relacja z Dobrym Pasterzem?

Co jest głosem pasterza w naszym codziennym życiu?

Jak to się dzieje, że czynimy zło, a niektórzy zabijają z “czystym sumieniem”?

Najemnik być może symbolizuje nasze zaślepione sumienie.

Co jeszcze jest głosem Boga w naszym codziennym życiu?

Czy Pan Jezus napisał coś sam? Czy rzucił nam książkę, kiedy wstępował do nieba? Co zostawił po sobie?

W jaki jeszcze sposób Bóg do nas mówi?

Co jeszcze może być reprezentowane przez najemnika?

Nie mamy wątpliwości co do tego, co reprezentuje sobą wilk. Nie będziemy poświęcali temu dużo uwagi, ale musimy być świadomi, że zły istnieje. Największym osiągnieciem złego jest to, że ludzie przestali wierzyć, że zły istnieje.