Katecheza Rodzinna 'Wokół Stołu'

Adwent (8)

TEMAT: Adwent
PIOSENKA NA ADWENT:

http://www.youtube.com/watch?v=L6IsKFuoM_E

Light one candle for hope, one bright candle for hope;

He brings hope to every heart, He comes, He comes.

Light one candle for peace, one bright candle for peace;
He brings peace to every heart, He comes, He comes.

Light one candle for joy, one bright candle for joy;
He brings joy to every heart, He comes, He comes.

Light one candle for love, one bright candle for love;
He brings love to every heart, He comes, He comes, He comes.

Light one candle for Jesus, one bright candle for Jesus;
He brings love to every heart, He comes, He comes, He comes.

TEMAT: Adwent, Tydzień pierwszy: Nadzieja
Image

CEL:

1. Zapoznać dziecko z rola proroka (Prorocy to ludzie, którzy słuchają głosu Boga)
2. Wprowadzić koncepcje  nadziei   (Tysiące lat ludzie żyli nadzieja przyjścia Mesjasza, który będzie miał światło życia)
3. Wprowadzić koncepcje oczekiwania (Czekamy na światło Chrystusa)
4. Ukazać dziecku, ze Jezus jest światłem.
5. Wyprowadzić dziecko ze strachu przed ciemnością do światła.
6. Możemy ufać Jezusowi i być z nim bezpieczni, bo otrzymaliśmy jego swiatlo podczas chrztu.

Od tysięcy lat ludzie czekali na Mesjasza, Zbawiciela. My również czekamy na Gwiazdkę, Święta Bożego Narodzenia.
Kogo oczekujemy ?
Na Boże Narodzenie będziemy świętować narodziny Jezusa, naszego Zbawiciela i Dobrego Pasterza.
Czas naszego oczekiwania i przygotowania do świąt Bożego Narodzenia nazywa się Adwentem.
Ile trwa okres przygotowania do świąt Bożego Narodzenia?
Adwent trwa 4 tygodnie.
Czy wiecie jak rozpoznać w kościele ze jest czas przygotowania? Ksiądz jest ubrany w fioletowa szatę. W pierwsza niedziele Adwentu  w kościele jest zapalana pierwsza fioletowa świeca na pierwszy tydzień  Adwentu, przygotowania do świąt Bożego Narodzenia .
W pierwszym tygodniu zapalamy świeczkę na NADZIEJE śpiewając pierwsza zwrotkę piosenki adwentowej.

Gdzie urodził się Jezus ?
W  okresie Adwentu wszyscy jesteśmy w drodze do Betlejem .
Więc, kto pokaże nam drogę ?
Przez wiele lat ludzie żyli w nadziei  na przyjście Pana Jezusa. Wszyscy byli ciekawi kim on będzie. Prorocy - ludzie, którzy słuchają głosu Boga - mówili wiele rzeczy o tym kim będzie Zbawiciel. Można znaleźć to, co powiedzieli - ich proroctwa - w Biblii.
Prorocy mogą nam pokazać drogę do Betlejem.


Kładziemy wycięta figurę Izajasza na fioletowa drogę do Betlejem.

Image

Jeden z proroków, Izajasz powiedział coś specjalnego  na temat tego kim będzie Zbawiciel.

Izajasz żył 700 lat przed Jezusem. Izajasz wiedział o przyjściu Mesjasza, Pana Jezusa. Rozgłaszał ludziom te radosna nowinę, ponieważ ludzie byli bardzo utrapieni, zmartwieni. Można powiedzieć, że żyli w ciemnościach.
Co to jest ciemność? Jak się czujesz, kiedy robi się ciemno w nocy? Czy łatwo jest znaleźć drogę w ciemności? Ponieważ w dzisiejszych czasach mamy elektryczność, nie doświadczamy całkowitej ciemności bardzo często.
Jak to jest nic nie widzieć, być w ciemności?


Izajasz chciał porozmawiać z tymi ludźmi o tym, co to znaczy być w ciemności. Powiedział do nich coś wyjątkowego. Nazywa się to proroctwo Izajasza:

„Naród kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków
światło zabłysło.”
 (Izajasz 9:1)


Prorok mówił o wielkim świetle. Co to oznacza dla osób, którzy żyją w ciemności?
Izajasz powiedział, że ludzie, którzy kroczyli w ciemnościach ujrzeli światłość wielką. Ludzie czekali na kogoś, kto miał nadejść. Na kogo oni czekali? Czy Pan Jezus mógł by być światłem dla nas? Pewnego razu Jezus powiedział:


«Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia».
 (Jan 8:12)


Słowa Izajasza były skierowane nie tylko do ludu Izraela. Skierowane są one do nas, dzisiaj. Teraz my czekamy na to światło.


Pytania do refleksji:


Ciekawa jestem jak prorocy słuchali Boga?
Skąd oni wiedzieli, ze to Bóg do nich przemawiał?
Ciekawa jestem czy w dzisiejszych czasach żyją prorocy, którzy mogą nam pokazać drogę to Pana Jezusa, do Betlejem?
Ciekawa jestem jaka jest droga do Betlejem?...
Jakie rodzaje światła znamy?
Jaka funkcje pełni światło?
Czym jest NADZIEJA?
Kim/Czym jest światło na które ludzie czekali tak długi czas?
Na kogo czekamy podczas Adwentu?

Zaproś dzieci do narysowania czegoś w odpowiedzi na to co usłyszały.

TEMAT: Adwent, Tydzień drugi: Pokój
Image

Zwiastowanie, Ewangelia według Sw Łukasza 1: 26-38

CEL:

 1. Wprowadzić koncepcje  pokoju  (Tysiące lat ludzie pragnęli pokoju, zmęczeni tragedią konfliktu, wojen, walk, bitw i okupacji)
 2. Wprowadzić koncepcje oczekiwania (Czekamy na pokój Chrystusa)
 3. Ukazać dziecku, ze Jezus przynosi pokój wewnętrzny.
 4. Wyprowadzić dziecko ze strachu przed dramatem konfliktu, niebezpieczeństwa, wprowadzić myśl pokoju wewnętrznego.
 5. Możemy ufać Jezusowi i być z nim bezpieczni, bo on nas chroni. Jak Dobry Pasterz, prowadzi nas do owczarni, strzeże nas przed niebezpieczeństwem i oddaje swoje życie w naszej obronie.
 6. Wprowadzić dziecko w historie obecności Pana Jezusa na ziemi.
 7. Ukazać, ze dla Boga nie ma nic niemożliwego.
 8. Zwrócić uwagę na moc Ducha Świętego.

W drugim tygodniu zapalamy świeczkę na NADZIEJE i POKOJ. Śpiewamy dwie zwrotki piosenki Adwentowej.
Kto nas może nauczyć Pokoju,  pokazać nam drogę do Betlejem i zaprowadzić nas do Jezusa?


Maria i Jozef:

Kładziemy wycięte figury Maryi, Józefa i osiołka na fioletowej drodze do Betlejem.

Image

Opowiadamy dzieciom o Zwiastowaniu własnymi słowami, pozostając wiernym treści z Pisma Świętego:
Ponad dwa tysiące lat temu, w miasteczku Nazaret położonym w Galilei, mieszkała Maryja (Znajdź Nazaret na mapie Izraela). Maria, która bardzo kochała Boga, była zaręczona z Jozefem. Józef był z rodu Dawida, co oznacza, ze Józefa pra, pra, pra…dziadkiem był Dawid. Dawid był sławnym oraz bardzo kochanym i szanowanym królem, który kochał Boga, a zyl ponad 1000 lat przed narodzeniem Pana Jezusa.

Pewnego dnia anioł Gabriel przyszedł do Marii. Pozdrowił ja, powiedział, ze jest wybranka Pana Boga, aby się nie bala, oraz ze będzie miała dziecko, któremu ma dać na imię Jezus. Anioł powiedział jej również, ze jej syn będzie szczególnym dzieckiem; będzie wielkim, a jego królestwo będzie trwało na wieki.

Maria zapytała jak to się stanie skoro nie ma męża. Anioł odpowiedział, ze stanie się to za sprawa Ducha Świętego i jej dziecko będzie nazwane Synem Bożym.


Anioł powiedział jej również, ze jej kuzynka Elżbieta, która nie ma dzieci, a jest w podeszłym wieku, będzie miała dziecko ponieważ dla Boga nie ma nic niemożliwego.


Maria odpowiedziała, ze będzie posłuszną Bogu i aby się stało według życzenia Boga. Wtedy Anioł od niej odszedł. 
 

Zwiastowanie Maryi (Łukasz 1:26-38)

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ».

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.  Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.  Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.  Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.

Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».  Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.  Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».  Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł. (Łukasz 1:26-38)


Zwiastowanie Jozefowi

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.  Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.  Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.  Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».  A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:  Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami".  Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie,  lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus. (Mateusz:1:18-25)

 

Pytania do refleksji:
Jakbyś się czul/czuła gdyby odwiedził Cię Anioł?
Co byś mu odpowiedział/odpowiedziała?
Ciekawa jestem jak się czuła Maria kiedy przemawiał do niej Anioł?
A jak się czul Józef?..
Ciekawa jestem jak by to było mieć dziecko Boże, Jezusa?..
Czym jest POKOJ?

Zaproś dzieci do rysowania w odpowiedzi na to co usłyszały.

Image
Image
TEMAT: Adwent, Tydzień trzeci: Radość
Image

CEL:
1. Wprowadzić koncepcje oczekiwania (czekamy na radość Chrystusa)
2. Ukazać dziecku, ze Jezus jest radością (nie tylko prezenty pod choinką)
3. Ukazać dziecku transcendentne oraz ziemskie elementy Narodzin Pana Jezusa
4. Poszerzyć dziecięcą modlitwę przez wprowadzenie  „Chwała na wysokości”

W trzecim tygodniu zapalamy świeczki na Nadzieje i Pokój oraz różową na radość oraz śpiewamy trzy pierwsze zwrotki piosenki adwentowej.
Kto może nauczyć nas o RADOSCI i pokazać nam drogę do Betlejem?
Pasterze i ich owce

Kładziemy wycięte figury pasterzy i owiec na fioletowa drogę do Betlejem.

Image

Opowiedz historie narodzenia Pana Jezusa i adoracji pasterzy własnymi słowami.
W owym czasie Izrael, gdzie żyli Maria i Józe,f był częścią cesarstwa rzymskiego. Rzymski cesarz Augustus chciał mieć listę wszystkich mieszkańców cesarstwa by upewnić się, ze wszyscy płacą podatki. Rozkazał wszystkim aby powrócili do miejsca, z którego pochodzi ich rodzina, aby zapisać tam swoje imię. Maria i Józef przebyli długa drogę (około 110 kilometrów) z Nazaretu do Betlejem skąd pochodziła rodzina Józefa. Większość ludzi przemieszczała się pieszo, niektórzy mieli osiołki, które pomagały im przewieść rzeczy potrzebne w drodze. Józef i Maria przemieszczali się bardzo wolno, gdyż dziecko Marii miało się wkrótce narodzić.
Kiedy dotarli do Betlejem, nie mieli się gdzie zatrzymać na noc, gdyż tak wiele osób przybyło aby zapisać swoje imię. Znaleźli jedynie miejsce w stajence lub jaskini pośród zwierząt. W tym biednym miejscu Maria urodziła Jezusa, Syna Bożego. Jego łóżeczkiem było żłobek z którego zwierzęta jadły siano.
Na wzgórzach i polach w okolicach Betlejem, pasterze pilnowali swych owiec podczas długiej nocy. Az nagle Anioł pojawił się przed nimi i chwała Pańska świeciła wokół nich. Pasterze byli bardzo, bardzo wystraszeni, ale anioł powiedział: „Nie lękajcie się. Mam dobra nowinę dla Was i dla całego świata. Dzisiaj w Betlejem narodził się wam Zbawiciel. Znajdziecie go lezącego w żłobku”.
A potem pojawiły się na niebie cale zastępy aniołów. Pasterze słyszeli jak chwalili Boga śpiewając:
„Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”
Kiedy aniołowie odeszli, pasterze powiedzieli do siebie nawzajem: „Pójdźmy do Betlejem zobaczyć co się wydarzyło”. Kiedy przybyli do Betlejem znaleźli Maryje i Józefa oraz małego Jezusa lezącego w żłobku tak jak anioł im oznajmił. Opowiedzieli wszystkim dookoła co anioł im powiedział, a wszyscy którzy tego słuchali byli bardzo zdziwieni. Po czym pasterze wrócili do swoich owiec chwaląc Boga, który zesłał im Zbawiciela.

Czytamy wspólnie z dziećmi (Łukasz 2:1-20)                                                                       

Narodzenie Jezusa
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz.  Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.  Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida,  żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.  Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.  Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.(Łukasz 2:1-7)
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą.  Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli.  Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu:  dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.  A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie».  I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:

 «Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój
ludziom Jego upodobania».

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił».  Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.  Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.  A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.  Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.  A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. (Lukasz 2:8-20)

Pytania do refleksji:
Jak myślisz jak się czuła Maryja i Józef na drodze do Betlejem?..
Jak myślisz jak się czuli pasterze, kiedy Anioł do nich przemówił?
Jak się czuli pasterze w drodze do Betlejem?
Jak myślisz czy znajdą tam Zbawiciela, dziecko Boga, Jezusa?
Co się stanie, kiedy znajdą Jezusa, co mu powiedzą?
Czy ty chciałbyś/chciałabyś powiedzieć cos Panu Jezusowi?
Co myślisz o Panu Jezusie będącym królem urodzonym w stajence? Czy królowie rodzą się zwykle w stajence?
Jak myślisz co pasterze uczynili, kiedy opuścili stajenkę?
Myślisz, ze ktokolwiek zechciał słuchać ich Dobrej Nowiny?


Zaproś dzieci do zaśpiewania kolędy „Cicha noc” lub „Przybieżeli do Betlejem pasterze”

oraz do rysowania w odpowiedzi na to co usłyszeli.

Image
Pieśń aniołów „Chwała Bogu na wysokościach” stała się modlitwa która odmawiamy lub śpiewamy  podczas Mszy Świętej.

Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, Błogosławimy Cię, Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen

Image
TEMAT: Adwent, Tydzień czwarty: Miłość
Image

CEL:

 1. Wprowadzić koncepcje  miłości  (Tysiące lat ludzie zyli nadzieja przyjścia Mesjasza, który nauczy ich kochać,  prawdziwie, nie tylko uczuciem, ale z prawdziwą troska i zobowiązaniem jak Dobry Pasterz)
 2. Wprowadzić koncepcje oczekiwania (Czekamy na miłość Chrystusa)
 3. Ukazać dziecku, ze Jezus jest miłością. (Na podstawie Dobrego Pasterza)
 4. Możemy ufać Jezusowi i być z nim bezpieczni, bo otrzymaliśmy całą jego miłość.

W czwartym tygodniu zapalamy świeczkę na Miłość i śpiewamy cztery zwrotki piosenki adwentowej.
Kto może powiedzieć nam o MILOSCI i pokazać nam drogę do Betlejem?
Trzej Królowie
Kładziemy wycięte figury Trzech Króli i wielbłąda na fioletowej drodze do Betlejem.

Image

Kiedy urodził się Pan Jezus, nowa, jaskrawa gwiazda ukazała się na niebie. Mędrcy z dalekich krajów zobaczyli gwiazdę i domyślili się co ona oznacza. Byli oni uczonymi mężami, którym znane były historyczne zapisy, ze ukaże się nowa gwiazda gdy narodzi się wielki król. Wyruszyli oni w długą drogę aby odnaleźć tego króla i zanieść mu dary.
Mędrcy ci podążali za gwiazdą w kierunku Judei i kiedy dotarli do Jerozolimy zaczęli pytać się:  „Gdzie narodziło się dziecko, które będzie królem żydowskim?”. Herod, król Judei, usłyszawszy o tym, zezłościł się, jakżeby ktoś zamierzał wziąć jego miejsce króla. Herod zaprosił mędrców do swojego pałacu. Powiedział im aby podążali za gwiazdą, aż odnajdą tego króla, aby w drodze powrotnej wstąpili by mu powiedzieć gdzie go znaleźli, aby i on mu złożył cześć. Herod niestety nie powiedział im, ze on miał inny plan – chciał zabić nowego króla.
Prorok Micheasz, który zyl 700 lat przed narodzeniem się Pana Jezusa powiedział, ze Mesjasz narodzi się w Betlejem. Dlatego mędrcy podążali za gwiazda w kierunku Betlejem. Wyglądało tak, jakby ta gwiazda zatrzymała się bezpośrednio nad miejscem gdzie był Pan Jezus.
Trzej Królowie weszli do domu, w którym znaleźli Pana Jezusa i Maryje, pokłonili się mu i złożyli mu cześć. Mędrcy położyli przed Panem Jezusem dary, które mu przynieśli.

Mędrcy ze Wschodu

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy  i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon».  Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima.  Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.  Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok:

A ty, Betlejem, ziemio Judy,
nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie władca,
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela»4.

Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy.  A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon».  Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię.  Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali.  Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.  A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.(Mateusz: 2:1-12)

Pytania do refleksji:
Jak myślisz jak się czuli Mędrcy, gdy zobaczyli specjalna gwiazdę zwiastująca narodzenie Pana Jezusa?
Jak myślisz skąd oni wiedzieli, ze to jest specjalna gwiazda podczas gdy inni myśleli ze to jest tylko zwykła gwiazda?
Ciekawa jestem czy było trudno dla nich znaleźć Pana Jezusa?
Jak myślisz dlaczego Mędrcy przynieśli prezenty?
Ciekawa jestem jak to jest być dzidziusiem i królem?

Jakim królem będzie to specjalne dziecko Boga i czy ty chciałbyś mieszkać w jego królestwie?
Jeżeli miałbyś zanieść dar do Pana Jezusa, co by to było?

Zaproś dzieci do rysowania w odpowiedzi na to co usłyszeli.

Trzej Mędrcy
Chociaż ich liczba wahała się od dwóch do dwunastu, od VI w. przyjęło się że było trzech Mędrców, którzy wyruszyli do Betlejem, aby powitać nowo narodzonego Króla. Mędrcy byli uczonymi kapłanami, członkami sekty zaratusztriańskiej założonej wśród starożytnych Medów i Persów . Byli szczególnie dobrze wyszkoleni w astrologii. Tradycyjnie, trzej kapłani, którzy odwiedzili młodego Chrystusa są również nazywani mędrcami i królami.
W wieku lat sześćdziesięciu, Melchior, król Arabii, był najstarszym. Przyniósł Panu Jezusowi złoto. Następny, Baltazar, król Etiopii, miał czterdzieści lat. Przyniósł on kadzidło. Trzeci, Gaspar, król z Tarsu, ofiarował mirrę.
Każdy z prezentów podarowanych przez Trzech Króli ma symboliczne znaczenie:
Złoto jest symbolem władzy królewskiej.
Kadzidło dano Panu Jezusowi jako symbol  jego arcykapłaństwa.
Mirra była używana w tworzeniu leków i symbolizuje Pana Jezusa jako lekarza i uzdrowiciela.

Podróż Królów do szopki do Księcia Pokoju  jest również symbolem kapitulacji doczesnej władzy do boskiej, duchowej władzy wcielonej w Chrystusie.

Image
Image