Katecheza Rodzinna 'Wokół Stołu'

Czym Jest Biblia? (4)

TEMAT: Biblia (Pismo Święte)

CEL:
- Wzbudzić, rozniecić w dzieciach wielką miłość, wiedzę i głęboki szacunek do Biblii
- Nauczyć dziecko jak korzystać z Biblii
- Pomóc dziecku zrozumieć i zapamiętać jak Biblia powstała

MATERIAŁY:

- Biblia (Pismo Święte), jeżeli jeszcze nie posiadacie państwo Pisma Świętego, należy skorzystać z wersji on-line  http://biblia.deon.pl/
- Prezentacja Czym jest Biblia?


Dodatkowe materiały:                    
Strony Biblioteki Brytyjskiej, na której dzieci mogą odnaleźć przykłady ręcznie przepisywanych i pięknie ilustrowanych Biblii z okresu 16 stuleci po narodzeniu Pana Jezusa:
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/TourBibGen.asp

PRACA RODZICÓW Z DZIEĆMI:

Warto obejrzeć następujące video BBC na temat Biblii, niestety po angielsku:
(video nie  dostępne poza granicami Wielkiej Brytanii).

Uwaga: Biblia Katolicka ma 73 Księgi, 46 Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu
Inni Chrześcijanie mają 66 Ksiąg, 39 Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu


1.Clip: What is the Bible 3:08:
http://www.bbc.co.uk/programmes/p01910px


2. Clip: How did the Old Testament get its name? 1.44:
http://www.bbc.co.uk/programmes/p01910vv

3. Clip: Stories of the Old Testament 4:30:
http://www.bbc.co.uk/programmes/p019c4xk

4. Clip: Ten Commandments 1:37:
http://www.bbc.co.uk/programmes/p019110t

Dalszy ciąg:

5. Clip: The contents of the Old Testament 01:11:
http://www.bbc.co.uk/programmes/p0191142

6. Clip: Dead Sea Scrolls 1:22:
http://www.bbc.co.uk/programmes/p01911fr

7. Clip: New Testament 4:33:
http://www.bbc.co.uk/programmes/p018zdqv

8.  Clip: The Acts of the Apostles:
http://www.bbc.co.uk/programmes/p018zd80

9. Clip: The Marie Story about saving and buying a Bible:
http://www.bbc.co.uk/programmes/p018zhc2

Czytamy razem z dzieckiem prezentacje „Czym jest Biblia” mając w rękach Pismo Święte, do którego odpowiednio odnosimy się podczas czytania prezentacji. Np. Kiedy czytamy o Pięcioksięgu otwieramy Pismo Święte i odnajdujemy pierwsze pięć ksiąg, itd.
Pytania mają na celu pomóc czytać ze zrozumieniem i uwagą oraz są bazą do rozmowy z dzieckiem na temat Biblii. Nie odpowiadamy na te pytania pisemnie. Warto by dzieci zapamiętały odpowiedzi na podkreślone pytania.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image