Katecheza Rodzinna 'Wokół Stołu'

Izrael za Czasów Pana Jezusa (5)

TEMAT: Ziemia Święta. Położenie i topografia.
Image
CEL:
Przedstawienie dzieciom postaci Jezusa, jako rzeczywistego człowieka, który mieszkał w Palestynie.

MATERIAŁY:
Globus świata, mapa topograficzna Izraela
Znaki dla poszczególnych miast: Nazaret - gołębica, Betlejem-gwiazda, Jerozolima-krzyż.


PREZENTACJA DLA DZIECI

1. Wstęp. Powiedzieć dzieciom o czym będzie katecheza (np. Będziemy rozmawiać o tym, gdzie żyli Maryja z Józefem i Jezus)

2. Praca z globusem
- odróżnić wodę od lądu
- wskazać na globusie Ziemię Świętą
- wskazać na globusie, gdzie zajdują się dzieci, gdzie mieszkają

3. Praca z mapą Izraela: Na początku warto wytłumaczyć, że mapa jest powiększeniem tego miejsca, które dzieci widziały na globusie.
- zachęcić dzieci, żeby tym razem same odróżniły wody, lądy, góry.

4. Opowiedzieć dzieciom historię Zwiastowania Maryi. (np. W Nazarecie mieszkała kobieta, która miała na imię Maria. Bóg wybrał Marię na mamę Jezusa. Dlatego do Maryi przyleciał wysłannik od Boga- Anioł Gabriel i powiedział Maryi o planach Boga. Maryja stała się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Gołębica to symbol Ducha Świętego.) Przeczytać fragment z Pisma Świętego (podane na kolejnej stronie). Następnie wskazać́ na mapie Nazaret i położyć w miejscu Nazaretu symbol z gołębicą.

5. Zaznaczyć drogę Maryi i Józefa z Nazaretu do Betlejem. Opowiedzieć dzieciom historię narodzin. Do historii należy dodać informację, o tym, że kiedy Dzieciątko Jezus zostało urodzone, pojawiła się gwiazda na niebie. Następnie zaznaczyć́ symbolem z gwiazdą, gdzie znajduje się Betlejem. Przeczytać́ fragment z Pisma Świętego.

6. Zaznaczyć miejsce ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni, w Jerozolimie. Opowiedzieć dzieciom historię ofiarowania. Przeczytać fragment z Pisma Świętego. Powiedzieć dzieciom, że Pan Jezus rownież umarł i zmartwychwstał w Jerozolimie. Zaznaczyć symbolem z krzyżem, gdzie znajduje się Jerozolima.


CYTATY Z PISMA ŚWIĘTEGO
• Zwiastowanie NMP : Łk 1:26, 38
• Narodzenie Pana Jezusa: Mt 1:25, Łk 2: 1-20
• Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni: Łk 2:21-39
Image
Image
Image
Image