Katecheza Rodzinna 'Wokół Stołu'

Msza Święta, Część 1 (3)

TEMAT: Eucharystyczna Obecność Dobrego Pasterza

CEL:

- Zrozumienie przez dziecko: że Dobry Pasterz woła każdą owce do Jego stołu  aby się pożywiła; że  Dobry Pasterz jest obecny w Eucharystii pod postacią chleba i wina; że Dobry Pasterz daje całego siebie do wszystkich ludzi, wszelkich czasów

- Ukazanie związku pomiędzy biblią i liturgią

- Ukazanie, że dar Eucharystii jest wyrazem nieskończonej miłości Dobrego Pasterza do owiec
- Zrozumienie, ze owce reprezentują ludzi.


MATERIAŁY:

Materiały z przypowieści Dobrego Pasterza, ołtarz, kielich i patena.

Przypominamy sobie z dziecmi przypowieśc o Dobrym Pasterzu   z materiałami. Przypominam, że materiały mają pomóc dziecku w słuchaniu sercem tak aby pomóc im w budowaniu ich relacji z Bogiem. Staramy się używac słów i zwrotów użytych w Biblii. Musimy byc również ostrożnie kiedy przemieszczamy figury. Ruchy te są bardzo ważne dla dzieci. Np. Wydawałoby sie naturalnym aby przemieścic kilka owieczek naraz. Tymczasem nalezy z ostroznością przemieszczac każdą owieczkę osobno. Kiedy mówimy, nie przemieszczamy figur. Najpierw mówimy a potem przemieszczamy figury.

Nastepnie chowamy wszystkie materiały pozostawiając zielony filc (pastwisko) i opowiadamy dziecku:

Dobry Pasterz woła swoje owce aby były razem z nim w specjalnym miejscu podczas celebracji Mszy Świętej.

Image

On woła każdą owcę po imieniu, a one znają jego głos i podążają za Nim aby byc z nim w tym specjalnym miejscu.

Image

Dobry Pasterz daje swoje całe życie dla owiec. Troszczy się o nie, pokazuje im drogę, upewnia się, że są syte, bezpieczne, że mają gdzie się schronic, szuka je gdy się zgubią. On oddaje swoje życie za owce w obronie przed wilkiem.Dobry Pasterz  obecny jest z nami podczas Eucharystii pod postacią chleba i wina.

Image

Po zamianie Dobrego Pasterza na kielich i patenę należy zatrzymac się w chwili ciszy.

Wiemy, ze owce to ludzie. Zawołani po imieniu spotykają Dobrego Pasterza pod postacią chleba i wina.
Jedna z owiec ma specjalna role; jest księdzem. Jego szczególnym zadaniem jest powiedzenie słów Pana Jezusa z Ostatniej Wieczerzy. Ksiądz modli się słowami Pana Jezusa nad chlebem:
„Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane”
oraz nad winem:
„Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, (…) która za was będzie wylana”
To oznacza, że „W chlebie i winie daję  wam siebie całego; Ja jestem Dobrym Pasterzem, daje swoje życie za owce”


ZADANIA:
Dzieci rysują i wycinają postacie konkretnych osób i wymieniają owce na postacie; dzieci rysują w chwili refleksji.

 

TEMAT: Gesty i znaki liturgiczne cz.1

CELE:
Wyodrębnienie ‘znaków’ liturgicznych, tak aby przez gest dziecko zrozumiało ukrytą rzeczywistość
a. Dzięki temu, że Pan Jezus stał się człowiekiem my mamy udział w jego bóstwie- komunia z Bogiem
b. Moc Ducha Świętego, która przychodzi z góry i przeistacza chleb i wino w obecność Pana Jezusa

Podczas Świąt Bożego Narodzenia świętowaliśmy narodziny Pana Jezusa. Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał z nami na ziemi. Jest to dla ludzkości bardzo ważny moment – Bóg oddaje się nam cały.

Podczas Mszy Świętej poprzez znaki i gesty możemy „zobaczyć”, kiedy Bóg staje się darem dla nas.

Pierwszym gestem jest przygotowanie kielicha. Często widzimy ten gest, ale nie słyszymy słów, które ksiądz wypowiada, gdyż mówi je po cichu, a my w tym czasie śpiewamy.

Przedstawiamy dzieciom gest mieszania wody z winem: wlewamy do kielicha wino i dodajemy kropelkę wody. Czytamy modlitwę, zadajemy pytania:

  • Kogo reprezentuje wino? (Pana Jezusa, Boga)
  • Kogo reprezentuje woda? ( całą ludzkość)

Bóg uniżył się i stał się człowiekiem, aby wywyższyć nas; abyśmy my mieli udział w Jego życiu.
Pleśń w rękach ludzkich staje się penicyliną…
Ruda żelaza w rękach ludzkich staje się częścią komputera…

Zapraszamy dzieci, aby uczyniły ten gest i przeczytały modlitwę.

Następnie przedstawiamy znak epiklezy. Czytamy modlitwę i zadajemy pytania.

  • O co prosimy? (Zesłanie Ducha Świętego) (Ksiądz prosi w naszym imieniu)
  • Podczas Adwentu słyszeliśmy o mocy Ducha Świętego. Kiedy?

(Maryja poczęła Pana Jezusa za sprawą Ducha Świętego)

  • W jakim celu prosimy o Ducha Świętego? (aby przemienił dary w ciało i krew Pana Jezusa)
  • Co przemienia się w ciało i krew Pana Jezusa? (wino, chleb i woda)
  • Kapłan przesuwa ręce z góry w dół. Co mamy na myśli, kiedy patrzymy w górę, w kierunku nieba?

Zapraszamy dzieci, aby uczyniły ten gest czytając modlitwę.

Zapraszamy dzieci do refleksji podczas rysowania

Modlitwa

Image
Image
Image
Image