Katecheza Rodzinna 'Wokół Stołu'

Grzech, Przypowieść o Synu Marnotrawnym, Sakrament Pojednania (13)

TEMAT: Grzech, Przypowieść o Synu Marnotrawnym, Sakrament Pojednania

CEL:

 1. Zrozumienie, że każdy Sakrament jest inicjatywą Boga. W każdym Sakramencie Bóg się nam daje cały,  my  stajemy się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie  i zjednoczeni Duchem Świętym ofiarujemy się Bogu
 2. Zrozumienie, ze grzech jest odwrotnością Komunii; nie trwaniem w Prawdziwym Krzewie Winnym, nie słuchaniem głosu Dobrego Pasterza, nie rozpoznawaniem darów od Boga, nie umieranie do zniewoleń, nie przestrzeganie 10 Przykazań
 3. Poznanie przypowieści o Synu Marnotrawnym ze zrozumieniem
 4. Zrozumienie czterech etapów Sakramentu Pojednania
 • Na ostatnich zajęciach każdy z Was kolorował gałązkę Prawdziwego Winnego Krzewu. Był on graficzną reprezentacją KOMUNII – bycia JEDNYM w Bogu ze sobą nawzajem.
 • Winny Krzew, który widzicie nie jest tak piękny jak ten, który kolorowaliście na ostatnich zajęciach. Czym się on różni od krzewu z poprzednich zajęć?

 

Image

Są na tym krzewie gałązki, które nie trwają w Winnym Krzewie, nie są w komunii i w krótce nie będą częścią Winnego Krzewu…

 • Dzisiaj będziemy się uczyli o tym czym jest GRZECH. Co jest GRZECHEM?

GRZECH to odwrotność KOMUNII. Kiedy jesteśmy w komunii stajemy się Jednym Ciałem  w Panu Jezusie. GRZECH nas rozdziela…

 • Przypomnijmy sobie co jest Komunią i co powinniśmy robić by trwać w Komunii, aby zrozumieć co jest GRZECHEM:

Pan Jezus powiedział, że on jest Krzewem Winnym, a my latoroślami. Jesteśmy wszyscy częścią Winnego Krzewu, częścią mistycznego Ciała Pana Jezusa. Winny krzew ma soki z wieloma wartościami odżywczymi.

 • Co przepływa wewnątrz Prawdziwego Krzewu Winnego?

Dary Ducha Świętego, które nas jednoczą.

 • Kiedy wy staliście się częścią Prawdziwego Krzewu Winnego?

Podczas Chrztu, otrzymaliście dary Ducha Świętego.

 • Pan Jezus prosi w przypowieści o Prawdziwym Krzewie Winnym abyśmy TRWALI w Nim. Co się dzieje z gałązką, która nie trwa w Nim?

Umiera, oddziela się.

 • Co mamy robić aby TRWAĆ w Panu Jezusie?
Image
Słuchamy głosu Boga, rozeznajemy i rozwijamy nasze talenty, dzielimy się naszymi darami i talentami z innymi.
Image
Uczestniczymy  w ofierze Pana Jezusa, która jest uobecniona podczas Mszy Świętej, jak również ofiarujemy nasze własne „umieranie” do lenistwa, zwątpienia, złości, egoizmy, uzaleznień.
Image
Rozważamy Słowo Boże oraz przestrzegamy 10 Przykazań.
 • Czy trzymamy te dary dla samych siebie?

Nie! One przepływają! Dzielimy się nimi! Idziemy do lekarza kiedy jesteśmy chorzy; lekarz dzieli się nami swoimi darami tak abyśmy wyzdrowieli. Idziemy na przystanek autobusowy i autobus przyjeżdża według rozkładu prowadzony przez kierowcę, który dzieli się z nami umiejętnością prowadzenia autobusu. W szkole nauczyciele, asystenci, kucharze, sprzątacze dzielą się z nami ich darami. My tez codziennie rozeznajemy swoje dary, dziękujemy Bogu za nie i rozwijamy je tak by moc się  nimi dzielić z innymi i być częścią Prawdziwego Winnego Krzewu.

 • Kiedy my się stajemy jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie?

Podczas Mszy Świętej ksiądz modli się słowami: „Spraw, abyśmy posileni Ciałem i Krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie”

 • Z kim stajemy się JEDNYM ciałem i jedną duszą?

W Jezusie Chrystusie jednoczymy się  z tymi, którzy są z nami tu i teraz, z tymi, którzy są na drugim końcu świata, a także z tymi, którzy żyli lub będą  żyć w innych wiekach, epokach.
Podczas Mszy Świętej  dzielimy się znakiem pokoju, który wyraża to, że przez łamanie chleba mamy wyjątkową możliwość zjednoczenia się z innymi ludźmi z całego świata, a także z ludźmi z innych czasów.

 • Czy  WOLNOŚĆ oznacza to samo co  NIEZALEŻNOŚĆ? Co się dzieje z gałązką, kiedy jest oddzielona?

Najpierw jest ona ograniczona sama sobą, a potem umiera. Możemy być prawdziwie WOLNI kiedy jesteśmy podłączeni do nieskończoności przepływających darów; kiedy jesteśmy w odpowiedzialnej relacji przez Boga ze sobą nawzajem. I to jest właśnie KOMUNIA.

 • W jakiś sposób odpowiadamy Bogu na jego wszystkie dary; na jego dar oddania się nam bezwarunkowo?

”W odpowiedzi na jego ofiarowanie się nam i my chcemy ofiarować się cali jemu. Ksiądz robi to podczas Mszy Świętej. Podnosi on do góry przemienione wino, chleb oraz kroplę wody i mówi PRZEZ CHRYSTUSA, W CHRYSTUSIE I Z CHRYSTUSEM TOBIE BOŻE OJCZE WSZECHMOGĄCY W JEDNOŚCI DUCHA ŚWIĘTEGO WSZELKA CZEŚĆ I CHWAŁA  PRZEZ WSZYSTKIE WIEKI WIEKÓW.

 • Każdy Sakrament jest inicjatywa Boga. W każdym Sakramencie Bóg się nam daje cały (pokaż gest Epiklezy konsekracyjnej – ręce z góry na dół) my  stajemy się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie (pokaż ręce złożone w pozycji horyzontalnej) i zjednoczeni Duchem Świętym ofiarujemy się Bogu (obie ręce do góry jak w Doksologii)
 • Grzech to odwrotność Komunii.  Grzech nas rozdziela. Stajemy się oddzieleni kiedy NIE TRWAMY w Krzewie Winnym; kiedy nie słuchamy, nie rozpoznajemy darów Boga i nie dziękujemy za nie, nie rozwijamy się, nie bierzemy udziału w ofierze Pana Jezusa i nie przestrzegamy 10 Przykazań. Grzech oddziela nas od Boga i rozdziela nas nawzajem.

 

 • Na planszy mamy 4 obrazy z Przypowieści o Dobrym Pasterzu. Który obraz pokazuje KOMUNIĘ, a który GRZECH.
A
Image
B
Image
C
Image
D
Image
 • Grzech oddziela nas od Boga i rozdziela nas nawzajem. Tylko obraz A pokazuje KOMUNIĘ
 • Popatrzcie na obraz B. Jak myślicie dlaczego owieczka jest oddzielona od Dobrego  Pasterza i od reszty owieczek? Czy dlatego, że nie usłyszała głosu Dobrego Pasterza, czy też dlatego, że z wyboru nie chciała słuchać?
  • Co się dzieje na obrazach C i D?
  • Co się stało później?
  • Tak, dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa jesteśmy POJEDNANI – możemy być znowu w KOMUNII na nowo.

Przeczytaj przypowieść o Synu Marnotrawnym:

PRZYPOWIEŚC O SYNU MARNOTRAWNYM  Łukasz 15: 11-32
Narrator: «Pewien człowiek miał dwóch synów.  Młodszy z nich rzekł do ojca:

Młodszy syn: "Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada".

Narrator: Podzielił więc majątek między nich. 13 Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. 14 A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. 15 Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. 16 Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. 17 Wtedy zastanowił się i rzekł:

Młodszy syn: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. 18 Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu5 i względem ciebie; 19 już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników.

Narrator: 20 Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. 21 A syn rzekł do niego:

Młodszy syn: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem".

Narrator: 22 Lecz ojciec rzekł do swoich sług:

Ojciec: "Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! 23 Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, 24 ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się".

Narrator: I zaczęli się bawić.25 Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. 26 Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. 27 Ten mu rzekł:

Sługa: "Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego".
Narrator:
 28 Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. 29 Lecz on odpowiedział ojcu:

Starszy syn: "Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. 30 Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę".

Narrator: 31 Lecz on mu odpowiedział:

Ojciec: "Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. 32 A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się"».

Możliwe pytania:

 • Który fragment przypowieści zwrócił Twoją uwagę?
 • Na początku przypowieści młodszy syn zażądał od ojca by dal mu część majątku, która mu przypada. Co jest „majątkiem”, który otrzymaliśmy od Boga Stwórcy? Podpowiedzią może być  to, co Ojciec mówi do starszego syna w wierszu 31: „wszystko co moje do ciebie należy” (Bóg, który daje nam się cały jest największym darem, ale również  umiejętności, talenty, dary Ducha Świętego)
 • Kiedy Syn Marnotrawny uświadomił sobie, że zrobił źle?

Zwróć uwagę na wiersz 17a „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba”
Młodszy syn uświadomił sobie, ze zrobił źle kiedy przypomniał sobie jak bardzo kochający jest jego ojciec. Nasze sumienie potrafi odróżnić dobro od zła w świetle miłości Bożej. Dlatego, aby zrobić doby rachunek sumienia należy stanąć w obliczu Miłości Bożej…Można dziękować Bogu za najbardziej oczywiste Jego dary, można przeczytać wiersze z Pisma Świętego. Bez  żalu w sercu, prawdziwego żalu za grzechy będziemy tylko odhaczać grzechy według 10 Przykazań…Żal w sercu jest pierwszym etapem spowiedzi. Spójrzcie na tabelkę, która rodzice wezmą dla was do domu…

 • Co postanowił zrobić Syn?

W wierszu 18 czytamy „Zabiorę się i pójdę do mego ojca i POWIEM mu”. Jest bardzo ważne aby zwerbalizować to co mamy na sumieniu. Dlatego się spowiadamy. W księdze Rodzaju Adam musiał nazwać każde zwierzę przed Bogiem aby moc mieć władze nad nimi…

 • Jak przyjął syna Ojciec? Czy powiedział on: „Teraz jak wydałeś wszystkie pieniądze to do mnie wracasz?! Wracaj z powrotem!”

Jak ojciec zareagował? Zobacz wiersz 20: „ A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go.”

 • Co się następnie wydarzyło?

Młodszy syn POWIEDZIAŁ co złego uczynił (WYZNAŁ GRZECHY) i Ojciec mu PRZEBACZYŁ
„WYZNANIE GRZECHÓW” i „PRZEBACZENIE” są następnymi dwoma etapami Sakramentu Pojednania.

 • Dlaczego młodszy syn powiedział, że już „nie jestem godzien nazywać się twoim synem”?

Chciał on nareperować to co uczynił złego – ZADOŚĆUCZYNIĆ. W Sakramencie Pojednania jest ostatni, bardzo ważny etap: ZADOŚĆUCZYNIENIE oraz PRZYRZECZENIE POPRAWY. Musimy zrobić to co tylko jest możliwe aby nareperować wyrządzone szkody; często przez pokutę zadaną przez księdza: modlitwa, ofiara, służba.

Kiedy przychodzimy do spowiedzi, robimy znak krzyża, a potem mówimy księdzu kiedy byliśmy ostatni raz u spowiedzi. Potem możemy zamknąć oczy i rozmawiać z Panem Jezusem. Na zakończenie mówimy Akt Żalu.

 • AKT ŻALU musi mieć trzy elementy:
 • Żal w sercu (Żałuję, że zgrzeszyłem przeciwko niebu i ziemi)
 • Prośba o przebaczenie (Proszę o rozgrzeszenie)
 • Przyrzeczenie poprawy (Panie Boże dopomóż bym nie grzeszył więcej)

Rodzice pomogą dzieciom przygotować się do Sakramentu Pojednania używając broszurki „Przygotowanie do Sakramentu Pojednania”.

Image

 

Przygotowanie do

Sakramentu

Pojednania

Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca.

 

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko;


wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go.

 

A syn rzekł do niego…

Łukasz: 15:20,21a

Image
Poprzez Sakrament Pojednania powracamy do KOMUNII z Bogiem i ze sobą nawzajem
Rozpoczynamy przygotowanie do Sakramentu Pojednania od przypomnienia sobie jak bardzo Bóg nas kocha.
Pamiętamy jak bardzo Dobry Pasterz troszczy się o każdą zaginioną owcę.
Dobry Pasterz oddał swoje życie, aby pojednać rozproszone przez wilka owce.
W cichym miejscu, w modlitwie, robimy rachunek sumienia.
Image
Czy słuchałem głosu Boga?
Czy modliłem się codziennie rano i wieczorem?
Czy rozpoznaję i dziękuję Bogu za jego dary?
Czy rozwijam moje talenty?
Czy pilnie uczyłem się w szkole i w domu?
Czy często szukałem wymówek, aby nic nie robić?
Czy traciłem czas i zdrowie na siedzenie godzinami przed komputerem lub telewizorem?
Czy dzieliłem się z innymi otrzymanymi od Boga talentami i darami?
Czy starałem się pomóc innym z własnej woli, nie pytany?
Czy zaprosiłem do zabawy dzieci, które nie miały się z kim bawić?
Image
Czy uczestniczyłem w  Mszy Świętej w każdą niedzielę i święta?
Czy przychodziłem punktualnie na Mszę Świętą?
Czy pamiętam, że Pan Jezus, Dobry  Pasterz jest obecny w czasie każdej Mszy Świętej?
Czy pamiętam, że śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa są uobecnione podczas Mszy Świętej?
Czy zawsze czynnie uczestniczyłem w Mszy Świętej?
Czy starałem się z pomocą Pana Jezusa i rodziców pokonać swoje lenistwo, egoizm oraz nadmierne przywiązanie do gier komputerowych i Internetu?
Czy starałem się przełamać niechęć do wypełniania obowiązków domowych i szkolnych?
Image

Czy pamiętałem, by słuchać i podążać za głosem Dobrego Pasterza? Czy inne czynności były dla mnie ważniejsze?
Czy słuchałem uważnie czytań z Pisma Świętego i kazania?
Czy wymawiałem imiona święte z uszanowaniem?
Czy przeklinałem?
Czy przysięgałem niepotrzebnie lub fałszywie?
Czy staram się spędzić niedzielę w relacji z Bogiem i innymi ludźmi?
Czy byłem pilny na lekcjach religii i podczas katechezy pierwszokomunijnej?
Czy kocham i szanuję swoich rodziców? Czy modliłem się za nich?
Czy byłem posłuszny rodzicom i nauczycielom?
Czy szanowałem i pomagałem starszym osobom?
Czy szanowałem kolegów i koleżanki? Czy żyłem z nimi w zgodzie?
Czy myślałem tylko o tym co ja chcę?
Czy skrzywdziłem lub biłem kogoś? Czy kogoś przezywałem?
Czy kłóciłem się z kimś? Czy gniewałem się? Czy źle komuś życzyłem?
Czy innych obarczyłem winą?
Czy staram się przebaczyć lub przeprosić i szybko pogodzić po kłótni?
Czy jestem zawzięty?
Czy źle mówiłem o kimś za jego plecami?
Czy namawiałem kogoś do popełnienia grzechu?
Czy szanowałem swoją, cudzą i wspólną własność? Czy niszczyłem cudze rzeczy?
Czy coś ukradłem?
Czy oddałem pożyczone i znalezione rzeczy właścicielowi?
Czy zawsze mówiłem prawdę? Czy kogoś oszukałem?
Czy paliłem papierosy lub piłem napoje alkoholowe?
Czy oglądałem zdjęcia, filmy i programy niedozwolone dla dzieci?
Czy miałem odwagę przyznać się do tego, że źle zrobiłem?

Na zakończenie mówimy Akt Żalu.

AKT ŻALU musi mieć trzy elementy:

 1. Żal w sercu (Żałuję, że zgrzeszyłem przeciwko niebu i ziemi)
 2. Prośba o przebaczenie (Proszę o rozgrzeszenie)
 3. Przyrzeczenie poprawy (Panie Boże dopomóż mi, bym nie grzeszył więcej)